Ivar Heggem

Ivar Heggem er eier av selskapet Kricha24 AS og er utdannet Siviløkonom fra BI. Han har siden 1984 innehatt flere lederstillinger innen bank og finans i Oslo.
 
Senest i direktørstillinger siden 2001 for Danske Bank(Fokus Bank) og har her vært ansvarlig for oppbyggingen og ledelse av deres Merchant Bank-/Private Banking-aktiviteter i Norge som bl.a. resulterte i utmerkelser som Best Private Bank Norway i 2007, 2008 og 2010 for det internasjonale finanstidsskriftet Euromoney. Før dette hadde Heggem lederposisjoner i Nordea(Kreditkassen), Reuters og Elcon.
 
Erfaringen fra finansiell rådgivning, merkevarebygging og ledelse av rådgivnings-/salgsorganisasjoner i tillegg til Kricha24´s tilbud i samarbeide med noen av ledende aktører innen formuesforvaltning, finansiell rådgivning og ledelse-/medarbeider-utvikling gjør at selskapet kan bistå de fleste bedrifter med det beste tilbudet som er i Norge.